TIỆC CƯỚI TRUYỀN THỐNG VĨNH LONG – ẢNH TIỆC VĨNH LONG
Giới thiệu

Tiệc Cưới Truyền Thống Vĩnh Long là hình thức chụp ảnh mà trước đây chúng ta vẫn từng thấy. Cách chụp có sắp xết theo đội hình tất cả đều đẹp thì photo mới chụp.

Mô tả về gói chụp truyền thống 

Gói lấy file: 

Số thợ chụp: 1 thợ
Giao hết file gốc và file chỉnh sửa
Chụp đủ lễ: bao gồm xuất giá nhà gái hoặc rước dâu nhà trai
Thời gian chụp: trong 1 ngày
Không giới hạn số lượng ảnh chụp
Được chọn ảnh để chỉnh sửa
Chỉnh sửa tối đa 100 ảnh
Khuyến mãi chạy màu trong trẻo tất cả file gốc

Gói Tiêu Chuẩn: 

Thời gian chụp: trong 1 ngày
Bao gồm lễ xuất giá nhà gái hoặc rước dâu nhà trai
Không giới hạn số file chụp
Giao hết file gốc và file chỉnh sửa
Được chọn ảnh để in
in tối đa 100 ảnh 13x18cm kèm album

Gói Cao Cấp:

Thời gian chụp: trong 1 ngày
Chụp Phóng Sự Kết Hợp Truyền Thống
Bao gồm lễ xuất giá nhà gái hoặc rước dâu nhà trai
Không giới hạn số file chụp
Giao hết file gốc và file chỉnh sửa
Được chọn ảnh để in
in tối đa 100 ảnh 15×21 kèm album

Gói VIP

Thời gian chụp: trong 1 ngày
Chụp truyền thống kết hợp phóng sự
Số lượng thợ: 1 thợ
Bao gồm lễ xuất giá nhà gái hoặc rước dâu nhà trai
Không giới hạn số file chụp
Giao hết file gốc và file chỉnh sửa
Được chọn ảnh để in
in tối đa 100 ảnh 15x21cm kèm album

Hiển thị tất cả 5 kết quả